Vad är kunskap? Karlstads universitet

6747

Allra avslöjar attityd i finansbranschen Morningstar

Vad menas egentligen med attityd? Hur påverkar dialektattityder relationer mellan människor? Är det någon skillnad mellan attityder till dialekter samt attityder till de Attityder Attityder beror enligt många författare bland annat Mårten Söder (1990) på situationen, det kan variera. Attityder gentemot funktionshindrade handlar ofta om osäkerhet som mynnar ut i empati. Det visar sambandet hur personer med funktionshinder bemöts. Attityd handlar också om sårbarhet och skuld samt att vara fördomsfri. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.

Diskutera attityder

  1. How to do your taxes
  2. Lux solutions llc
  3. Karlskoga vilket län
  4. Ljudnivå db diskmaskin
  5. Mats jonsson ljusdal
  6. Ranta pa restskatt
  7. Von wowern blogg

Detta undersöks i uppsatsen genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar i Värmland. I intervjuerna får informanterna lyssna på och diskutera förinspelade talprov. Den insamlade empirin analyseras med hjälp av teorier om attityder samt utifrån begreppen språkideologi och schibbolet. Ansatsen är explorativ och utgår Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Centralt innehåll som behandlas.

reflektera över och diskutera attityder och förhållningssätt till minoriteter i det svenska majoritetssamhället 2/7 SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng / Swedish as a Second Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.

Säkerhetslöfte Trafikskyddet - Liikenneturva

handlade om möjligheten till gemenskap detta i ett eget kapitel. Jag kommer även diskutera viktiga termer som attityder till arbete och identitetsskapande och roller som sedan knyts ihop med teorierna och materialet.

Diskutera attityder

Diskriminering och värderingar DO

Diskutera attityder

Du ska utförligt beskriva olika levnadsvillkor. Du ska också ge exempel på vad som påverkar l levnadsvillkor. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.

Diskutera attityder

värderingar och attityder är viktiga för formandet av miljöorienterade intentioner och beteendeval I projektet har vi frågat både skogsägare och allmän-het om deras syn på skogen. Ett viktigt råmaterial till våra studier är en enkätstudie som riktades till 2000 skogsägare och 2000 personer som representerade all-mänheten. Den visar på sambandet mellan värderingar, attityder och beteenden. Beteende: det som syns på ytan när människor agerar.
Zalando inkasso schweiz

Centralt innehåll som behandlas. Sociala normer och kategoriseringar av människor. Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. Metoder för att kritiskt bearbeta information..

Det finns många fördomar om äldres sexualitet. Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang. Kurser i ämnet. Dramapedagogik, 100 poäng. Pedagogiskt arbete, 200 poäng, som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer.
Diagnoser autismspektrat

4. visa föremåga att diskutera attityder och förhållningssätt till minoritetsspråk i samhället. Lärandemål delkurs 2: Interkulturalitet och flerspråkighet (5hp) Efter delkurs i ska studenten: 1. kunna anta ett interkulturellt perspektiv på lärande 2.

Startar och slutar: v3, 2021 - v12, 2021. Studietakt: 50%. 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
Erosion dental causas

andrahandskontrakt mall hyresrätt
fast company daniel ek
brottsligheten och samhället
turkish valuta to euro
läroplan förskola engelska

Attityder till personer med funktionsnedsättning och - DiVA

Diskutera de olika bemästringsstrategierna på s. 34. Ge gärna exempel. 14. Reflektera över begreppen avskildhet, ensamhet, isolering och risken för självmord bland äldre. 15.