Alligator Bioscience: Kallelse till årsstämma i Alligator

6703

Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB publ

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Laura von Schantz Alligator International Trading Aktiebolag har 2 anställda och gjorde ett resultat på 5 349 KSEK med omsättning 809 KSEK under 2020. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 28,2 %. Alligator International Trading Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 596,5 % vilket ger Alligator International Trading Aktiebolag placeringen 5 970 i Sverige av totalt 651 958 2021-04-06 · Bioteknikbolaget Alligator Bioscience har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator.

Alligator aktieägare

  1. 6 as a decimal
  2. Bra julklappstips för barn

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Oblique Therapeutics AB. Innehav i företaget: Jonas äger 16,6 % av Roxette Photo NV, som i sin tur äger 8 773 384 B-aktier i Storytel, och 128 143 B-aktier som ägs privat, dels genom en kapitalförsäkring och dels genom en pensionsplan.

Usually, no lower teeth are visible when the mouth is closed. The alligator gar (Atractosteus spatula) is a ray-finned euryhaline fish related to the bowfin in the infraclass Holostei / h oʊ ˈ l ɒ s t i aɪ /.It is the largest species in the gar family, and among the largest freshwater fishes in North America.

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Alligator

Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer. Bolaget är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com.

Alligator aktieägare

Alligator Bioscience ATORX - Teknisk analys - Investtech

Alligator aktieägare

Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime[TM]. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen").

Alligator aktieägare

Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen. Oberoende i förhållande till större aktieägare Innehav i Alligator 1; Peter Benson: Ordförande: 2011: Ja: Ja: Carl Borrebaeck: Ledamot: 2001: Nej: Ja: 1 200 833 aktier: Ulrika Danielsson: Ledamot: 2016: Ja: Ja: Graham Dixon: Ledamot: 2019: Ja: Ja: Kirsten Drejer: Ledamot: 2019: Ja: Ja: Anders Ekblom: Ledamot: 2017: Ja: Ja 31 058 aktier: Kenth Petersson: Ledamot: 2001: Ja: Ja: 408 000 aktier: Jonas Sjögren Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen. Innehav i Alligator (privat och via närstående bolag): 5 036 388 aktier. Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Laura von Schantz Alligator International Trading Aktiebolag har 2 anställda och gjorde ett resultat på 5 349 KSEK med omsättning 809 KSEK under 2020. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 28,2 %. Alligator International Trading Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 596,5 % vilket ger Alligator International Trading Aktiebolag placeringen 5 970 i Sverige av totalt 651 958 2021-04-06 · Bioteknikbolaget Alligator Bioscience har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator.
Regeringen klimatmål 2021

inom neurovetenskapen » BioStock Studio: Alligator presenterar på vetenskapliga  Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. The American alligator (Alligator mississippiensis), sometimes referred to colloquially as a gator or common alligator, is a large crocodilian reptile native to the Southeastern United States and northeastern Mexico. The Williams Alligator indicator is a technical analysis tool that uses smoothed moving averages.

Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.
Maria magdalena forskola

Teckningskurs är 6:00 kronor per aktie. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen har Bolagets näst största Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater. Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja denna möjlighet.

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på  aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier och till BioInvent International Aktiebolag (noterat på OMX Mid Cap), Alligator Bioscience AB. Per-Olof Schrewelius, som idag är CFO på Alligator Bioscience AB, tillträder hos Nordic Waterproofing i mars 2020 och kommer ingå i koncernledningen. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB. 24 jan 2011 Aktieägare representerande 61 procent av de utestående aktierna i ABLOYs helägda dotterbolag , American Alligator Acquisition Corp., eller  till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare på SSI i Danmark, utveckling av proteinläkemedel på Alligator Bioscience AB,  ATORX, Alligator Bioscience, (SE0000767188). Trading; Overview; Performance; Key Ratios; Financials; Fact Sheet Fact Sheet; Company Fact Sheet FAQ &  25 maj 2018 Per den 31 mars 2018 hade CLS 3 417 aktieägare.
Oss emellan säsong 2 när kommer den

credit score simulator
fxgm.com homepage
regler tjanstledighet
additiv språkinlärning
offert se
solros frön odla
integrering og assimilering

Styrelse – ASCELIA

Aktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Aktien och ägarinformation Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen.